Qualitat

Qualitat

Per garantir que la Llonganissa de Vic compleix permanentment els alts nivells de composició i qualitat que es requereixen per a aquest producte, el Consell Regulador de la IGP Llonganissa de Vic va encomanar a una Entitat de Certificació independent i de reconegut prestigi la verificació dels processos que segueixen les empreses, així com l’anàlisi de les llonganisses que comercialitzen. D’aquesta manera ens assegurem que es respecta la normativa de qualitat europea.

El Consell Regulador és qui té l’autoritat per concedir el distintiu específic que permet diferenciar l’autèntica Llonganissa de Vic de la resta, sempre que hagin superat els estrictes controls de qualitat.