Política de privacitat
De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, informem que el responsable del tractament de les dades personals, també en relació a les que ens proporcioni a través de qualsevol formulari és:

CONSELL REGULADOR IGP LLONGANISSA DE VIC
NIF V63924054
Rda. St. Pere 19-21, 5è 6ª
08010 Barcelona
 
Per a qualsevol tema relatiu a protecció de dades pot contactar amb info@llonganissadevic.cat


Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats pel responsable del tractament en la seva condició de responsable:

 
  Tractament

 
   Membres de CONSELL REGULADOR IGP LLONGANISSA DE VIC
 
  Finalitat

   Gestió de les relacions amb els membres del Consell Regulador
 
  Legitimació


  Art. 6.1.b) RGPD - Execució d'un contracte.
 
  Termini de conservació

  Es conservaran durant el temps necessari, mentre es mantingui la condició de
  membre del Consell Regulador i la prestació de serveis per part del responsable del
  tractament, i posteriorment pels terminis legals de conservació obligada.
 
  Destinataris


  No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per a tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades necessàries, no serà possible tramitar la sol·licitud realitzada en molts casos.
 

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar-lo en qualsevol moment adreçant-se per escrit a l’adreça de correu electrònic info@llonganissadevic.cat o al domicili de responsable, indicat més amunt.
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament adreçant-se per escrit a l’adreça de correu electrònic info@llonganissadevic.cat o al domicili del responsable, indicat més amunt.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud requerirà una verificació de la vostra identitat, cosa que pot requerir que aporteu còpia del DNI o qualsevol altre document d’identitat que permeti corroborar la identitat.

El responsable del tractament l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es podria ampliar el termini fins a dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant justificadament de l’ampliació del termini dins el primer mes.

En qualsevol cas, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.