Premsa
28/2/18 - El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) va publicar ahir el Reglament d’Execució (UE) 2018/287 de la Comissió, de 15 de febrer de 2018, pel qual s’aprova una modificació del plec de condicions de la IGP Llonganissa de Vic, inscrita en el Registre de Denominacions d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides.
 
De les modificacions, sol·licitades pel Consell Regulador d’aquesta IGP, destaca la incorporació de peces petites, de pes inferior a 300 gr, i la presentació de la llonganissa llescada envasada, amb l’objectiu de satisfer les noves demandes dels consumidors i donar resposta així a l’evolució del mercat. Aquests nous formats comporten que s’hagi d’adaptar el temps de curació per a les peces petites, que passa a ser d’un mínim de 30 dies. Aquests canvis no incidiran sobre la qualitat final del producte.
 
A més, un altre canvi destacat afecta a la descripció del producte, incloent ara el tocino i els sucres. També s’ha ampliat el tipus de tripes naturals que es fan servir, incloent l’ús de tripes cosides i reconstituïdes.
 
A més, es modifiquen alguns aspectes de diferents apartats com la descripció del producte, el mètode d'obtenció, el vincle, l’etiquetatge, a la vegada que es reforça l’estructura de control del producte.
 
Aquesta modificació del Plec de Condicions serà d’aplicació als vint dies de la seva publicació al DOUE.