Premsa

La IGP Llonganissa de Vic ha publicat les dades de producció corresponents a 2013, que evidencien un augment de la seva producció d’un 2,2%.

22/07/14 – Segons aquestes dades, al 2013 s’ha registrat un augment de les seves produccions d’un 2,2% respecte el 2012. Les vuit empreses que composen la IGP van fabricar un total de 237.200 peces, amb un pes total de 94.300 kg, dels quals uns 79.800 s’han distribuït dintre el mercat nacional i 11.000 a països de la Unió Europea.

L’exportació comença a jugar un paper important dintre de l’estratègia de promoció de la IGP Llonganissa de Vic. El 2012 es van exportar 13.800 kg de producte, mentre que el 2013 ha patit un lleu descens, quedant-se en 11.000 kg, xifra que representa una comercialització de l’11,7% dels quilos produïts.

El president de la IGP, Urbici Escudé, ha comentat “aquestes dades posen de manifest l’interès que tenen els consumidors per un producte de gran qualitat com és el nostre. En l’entorn de crisi econòmica, que està patint el país i que afecta clarament al consum de les famílies, la Llonganissa de Vic ha mantingut una xifra de creixement que ens ha permès seguir donant feina a 255 persones”.

Llegir notícies publicades